Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. 

Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt u onze contactgegevens

Mochten deze gesprekken niet tot een oplossing leiden, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen. Wij zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen een termijn van 6 weken, op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot: 

Klachtencommissie KNMT, Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, tel. 030-6076276