Huisregels

Voor de handhaving van een goede organisatie hanteren wij een aantal huisregels. Hierdoor verlopen onze werkzaamheden optimaal, wat de kwaliteit van onze dienstverlening ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden. 

Mobiele telefoons
Mobiele telefoons dienen, als vanzelfsprekend, tijdens een bezoek aan de praktijk uitgeschakeld te zijn. 

Persoonlijke gegevens

  • U dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs (zoals een paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben
  • Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje
  • Wijziging van uw persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balie-assistente kenbaar te maken, of via het wijzigingformulier op deze website


Uw gezondheid

  • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid te beantwoorden, omdat dit van groot belang is om complicaties tijdens tandheelkundige behandeling en ten aanzien van uw medicijngebruik te voorkomen
  • Wijzigingen ten aanzien van uw gezondheid en medicijngebruik dient u op uw eerstvolgende bezoek kenbaar te maken


Gemaakte afspraken

  • Als u een afspraak heeft gemaakt, rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt. Mocht u onverhoopt de afspraak toch niet na kunnen komen, verzoeken wij u ruim op tijd, danwel tenminste 24 uur van tevoren, de afspraak te wijzigen
  • Wanneer u niet op tijd uw afspraak wijzigt, niet op uw afspraak verschijnt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, dan zijn wij genoodzaakt om de kosten van de verloren tijd in rekening te brengen


Let op: Het afzeggen van uw afspraak per e-mail is niet mogelijk. 

Heeft u vragen omtrent onze huisregels? Neemt u dan contact op met onze praktijk via tel. 073 621 62 66 of per mail via contact@tandartsenpaleiskwartier.nl.