Controle en nazorg

Het is van belang uw mond gezond te houden! 
Dit gebeurt door een goede behandeling, preventie, maar ook nazorg en controle. Door u te attenderen op mondhygiëne en preventieve maatregelen kunnen nieuwe behandelingen in veel gevallen worden voorkomen